Inovační vouchery– výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo začátkem roku 2023 Výzvu na inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Celková alokace pro Výzvu Inovační vouchery je stanovena ve výši 150 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu probíhá do 1. února 2024.

Mezi podporované aktivity patří nákup služeb akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit.

V tomto smyslu lze inovační vouchery využít na zkoušky poskytované akreditovanými laboratořemi TZÚS Praha, s.p., přičemž výše podpory inovační zkušební činnosti je od 50 tis. do 1 mil. Kč s pokrytím až 75 % vynaložených nákladů. 

Více informací o Výzvě naleznete na webu MPO.

 

                                                             

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb