Certifikace systému managementu kvality tuhých alternativních paliv (TAP) podle ČSN ISO 15358:2011

Úsek certifikace systémů řízení nově nabízí neakreditovanou, službu - certifikaci systému managementu kvality tuhých alternativních paliv podle normy ČSN EN 15358:2011.
 

Dne 16.06.2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 169/2023 Sb., o o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.


Podle §2 odst. 1) písm. c) vyhlášky přestává být tuhé palivo odpadem v případě, že je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv.


Podle §3 odst. 2) písm. c) přestává být palivo z odpadní biomasy odpadem, pokud je vyrobeno ve stacionárním zařízení k využití odpadu, které je provozováno na základě povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona a v souladu s normou ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv.


Nabízíme Vám nezávislé a nestranné posouzení souladu systému managementu kvality podle normy ČSN EN 15358:2011 s vydáním certifikátu s platností na 3 roky.


Pro více podrobností nás prosím kontaktujte.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, vedoucí certifikačního orgánu 3001, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu, ověřovatel GHG, CTN pro energetický management
Specializace:
certifikace systémů managementu, ověřování emisí skleníkových plynů, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení