Certifikace mobilních heliportů, chodníků a podlah

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, poskytuje nabídku služeb v regulované i dobrovolné oblasti posuzování shody produktů.

V rámci dobrovolné certifikace je potvrzeno nezávislým certifikačním orgánem, že výrobek ve svých vlastnostech a jejich úrovních odpovídá deklaraci výrobce. Tyto certifikáty slouží k potvrzení shody výrobků s českými nebo zahraničními technickými normami, s podnikovými normami nebo technickou specifikací, kterou pro Vás vypracují naši specialisté na základě Vašich požadavků. Tento typ certifikace je využíván zejména výrobci, dovozci nebo distributory u nestanovených výrobků a u výrobků, u kterých se při posouzení podle harmonizovaných technických specifikací povinně nevyžaduje účast oznámeného subjektu.

Příkladem takovéto dobrovolné certifikace může být certifikace mobilních heliportů, chodníků a podlah.  

V případě mobilních heliportů se jedná o vysokozátěžové plochy, bez nutnosti budování betonového podkladu, tj. rychle smontovatelné a demontovatelné vzletové a přistávací plochy, které mají uplatnění na různých typech podkladu (půda, sníh, štěrk, písek, tráva, rašelina, …). Mobilní heliporty nachází své uplatnění především ve složkách ARMÁDY, POLICIE, HASIČSKÉHO SBORU A ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. 
Mobilní chodníky a mobilní podlahy do stanů jsou výrobky na bázi Polypropylen Co-polymeru (PPCP), které poskytují vyvýšený povrch, který udržuje osoby a vybavení čisté a suché, které vyhovují téměř všem typům terénů a lze je položit v jakékoliv velikosti nebo tvaru. 
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Zdeněk Kočí

Mobil:
+420 725 789 991
Telefon:
+420 286 019 476
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Praha a pobočky PBS, vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, hlavní specialista sanační materiály, hydroizolace
Specializace:
malty, suché maltové směsi, sanační materiály, potěry, přísady do malt a betonu, systémy dodatečného zateplení (ETICS), sádrové a sádrovláknité desky, sádrová pojiva, povrchové úpravy, betonové recykláty, tmely, zdicí prvky, nátěry, hydroizolace
Pobočka:
pobočka Praha, pobočka Požární bezpečnost staveb