Akreditace nových metod pro měření akustické účinnosti mikrokanceláří a nábytkových sestav

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice úspěšně akreditoval metodu pro měření snížení hladiny řeči u mikrokanceláří podle normy ISO 23351-1:2020.

Zkouška odolnosti zábradlí proti rázu

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha získala akreditaci pro zkoušky odolnosti ochranných zábradlí proti rázu podle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.

Akreditace nových metod pro měření akustických vlastností protihlukových clon v přímém zvukovém poli

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice úspěšně akreditoval metody pro měření protihlukových clon (PHC) v přímém zvukovém poli podle ČSN EN 1793-5:2017.

Linka na výrobu respirátorů zahájila produkci

TZÚS Praha, s.p., se v únoru 2021 stal příjemcem daru od taiwanské vlády. Darem je plně automatizovaná výrobní linka na výrobu 3D roušek a respirátorů s měsíční kapacitou produkce cca 1 mil. kusů.

Zkouška čadivosti svíček

TZÚS Praha s.p., odštěpný závod ZÚLP České Budějovice, rozšířil své spektrum služeb o zkoušku čadivosti svíček pro vnitřní použití dle ČSN EN 15426:2018 Svíčky - Specifikace pro stanovení čadivosti svíček. 

 

 

Zkušební polygon slouží nově i záchranné službě

TZÚS Praha, s.p., pobočka Technicko inženýrské služby, využívá ke zkouškám záchytných systémů a svislého dopravního značení vlastní areál někdejšího vojenského letiště nacházejícího se na Vysočině. 

Modernizace zařízení na pobočce Ostrava

TZÚS Praha, s.p., pobočka Ostrava v roce 2021 provedla modernizaci lámací dráhy, zkušebního zařízení pro zkoušku teplo - déšť a zkušebního zařízení pro stanovení součinitele tepelné vodivosti/odporu LaserComp FOX 801. 

Strategie EU v oblasti uhlíkové neutrality a výpočty uhlíkové stopy

Pařížská dohoda (2015) stanovila jako jeden z cílů - dosáhnout rovnováhy mezi emisemi produkovanými lidmi a jejich pohlcováním do roku 2050. Tento cíl se často označuje jako dosažení tzv. „uhlíkové neutrality“. Nověji na to EU reagovala svou strategií Zelenou dohodu pro Evropu (2019).

EUROLAB NEWSLETTER NO. 4/2020

V prosinci vyšlo poslední číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2020. 

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz