Zkouška čadivosti svíček

TZÚS Praha s.p., odštěpný závod ZÚLP České Budějovice, rozšířil své spektrum služeb o zkoušku čadivosti  svíček pro vnitřní použití dle ČSN EN 15426:2018  Svíčky – Specifikace pro stanovení čadivosti svíček.

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro hodnocení uvolňování sazí při hoření svíček.

Aplikuje se u svíček pro vnitřní použití s jedním knotem o průměru knotu do 100 mm.

Obr. Zařízení na zkoušení a vyhodnocování čadivosti svíček

Dále testujeme svíčky dle normy ČSN EN 15493:2020 – Svíčky – specifikace požární bezpečnosti a posuzujeme podle normy ČSN EN 15494 – Svíčky – Bezpečnostní štítky výrobků.

Jedná se o normy popisující požadavky a metody zkoušení požární bezpečnosti, bezpečnostní informace pro svíčky pro vnitřní použití a požadavky na vyobrazení bezpečnostních informací. 

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu

Petra Nosková

Telefon:
+420 386 709 125
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
hračky, zapalovače
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu