Zkouška odolnosti zábradlí proti rázu

TZÚS Praha,cs.p., pobočka Praha získala akreditaci pro zkoušky odolnosti ochranných zábradlí proti rázu podle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Zkouška slouží k prokázání bezpečnosti zábradelní konstrukce a zábradelní výplně při nárazu osoby.

Podstatou zkoušky je vystavení konstrukce zábradlí účinku nárazu zkušebního tělesa dopadajícího s požadovanou energií kolmo na povrch výplně. Nárazovým tělesem je pro jiné než skleněné výplně vak 50 kg s obsahem kuliček z tvrzeného skla, pro skleněné výplně dvoupneu (doubletire) rovněž o hmotnosti 50 kg. Jedná se o zkoušku tzv. kyvadlovou, kdy nárazová energie je výsledkem hmotnosti tělesa zavěšeného jako kyvadlo a výšky pádu. Bod nárazu je volen do míst s nejmenší odolností výplně. Po aplikaci požadované energie na zábradlí nesmí dojít k žádnému závažnému poškození konstrukce specifikovanému v ČSN 74 3305.

 

         

Obr. 1: Zkušební sestava -  zkouška skleněných výplní zábradlí     

Obr. 2: Zkušební sestava - zkouška výplně zábradlí z materiálů kromě skla

 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Appl

Mobil:
+420 734 432 053
Telefon:
+420 286 019 463
E-mail:
Pozice:
zkušební technik
Specializace:
stavební prvky, otvorové výplně
Pobočka:
Praha