Akreditace nových metod pro měření akustických vlastností protihlukových clon v přímém zvukovém poli

TZÚS Praha, s.p., pobočka Teplice úspěšně akreditoval metody pro měření protihlukových clon (PHC) v přímém zvukovém poli podle ČSN EN 1793-5:2017 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole a EN 1793-6:2019 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 6: Vnitřní charakteristiky – Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.

Uvedené metody v praxi slouží k ověřování neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti protihlukových clon, jež budou či již jsou instalovány podél silnic a dálnic. Účinnost clony též velmi závisí na její výšce a délce. Celkovou účinnost clony lze nejvhodněji popsat vložným útlumem podle ČSN ISO 10847 Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů. Tato zkušební metoda je v TŹUS Praha, s.p., pobočka Teplice, též akreditována.  

 

Obr. 1 Zkušební polygon s instalovaným vzorkem protihlukové clony pro měření podle ČSN EN 1793-5:2017 a EN 1793-6:2019

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb