Modernizace zařízení na pobočce Ostrava

 TZÚS Praha, s.p., pobočka Ostrava v roce 2021 provedla modernizaci několika svých zařízení.

1. Lámací dráha
Lámací dráha byla modernizována novým hydraulickým agregátem, který umožňuje definované nárůsty, poklesy, nastavení a udržování tlaku v rozmezí 5-200 Bar.

        

Obr. 1 a 2: Lámací dráha

                                                         

Obr. 3: Agregát
 

2. Zkušební zařízení pro zkoušku teplo-déšť
U zařízení proběhla modernizace spočívající v úpravě řídící elektroniky a silových systémů. Elektronika umožňuje automatické zkoušení vláknocementových desek dle EN 12467+A2 či EN 492+A2.

              ​

Obr. 4: Zkušební zařízení                                                             Obr. 5: Software

Obr. 6: Ovládací pult    

 

3. Zkušební zařízení pro stanovení součinitele tepelné vodivosti/odporu LaserComp FOX 801
Zkušební komora FOX 801 pro zkoušení tepelné vodivosti/odporu materiálů. Zkušební postupy tohoto zkoušení jsou akreditovány v mezinárodním systému zkoušení KEYMARK.

Obr. 7: Zkušební komora FOX 801 pro zkoušení tepelné vodivosti/odporu materiálů

 

Kontaktní osoby

Ing. Radek Papesch

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 224
Pozice:
Zkušební technik specialista, Posuzovatel
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava