Certifikáty SBToolCZ

TZÚS Praha, s.p., jako certifikační orgán národní metodiky pro hodnocení šetrných budov SBToolCZ vydal v letošním roce dalších 11 certifikátů.

Zaměstnanci TZÚS obhájili osobní zvláštní odbornou způsobilost

Zaměstnanci pobočky Teplice obhájili osobní oprávnění pracovníků laboratoře radionuklidů k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Pracovní návštěva akustických laboratoří CSTB

TZÚS Praha, s.p., zvažuje další rozvoj oboru akustika včetně investice do software pro predikci akustických vlastností budov.

Postup přechodu na novou normu ČSN ISO 45001:2018

Ke dni 01.10.2018 byla vydána dlouho očekávaná norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz