Požadavky na systém managementu hospodaření s energií podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019

Technický a zkušební ústav stavební, Praha, s.p., si Vás dovoluje pozvat na seminář Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) podle revize normy ČSN EN ISO 50001:2019, která byla vydána k 01.03.2019, s účinností od 01.04.2019.

Na překladu pracovalo Centrum technické normalizace (CTN) TZÚS Praha, s.p., které má v kompetenci oblast energetického managementu, ve spolupráci s TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie.

Další informace o normě ČSN EN ISO 50001:2019 naleznete zde.


Komu je seminář určen:

Seminář je určen firmám, certifikovaným podle normy ČSN EN ISO 50001:2012, které nejpozději do 3 let od vydání normy ISO 50001:2018, tj. do 20. 08. 2021, musí být přeposouzeny certifikačním orgánem podle revize normy.
Součástí přechodu by mělo být proškolení pracovníků zabezpečujících EnMS ve firmě, tj. manažerů EnMS/IMS, představitelů pro EnMS/IMS, interních auditorů, atd., z požadavků revize normy.
Seminář je vhodný také pro firmy, které zvažují nebo se rozhodly pro zavedení systému EnMS.


Cíl semináře:
Praktickou a srozumitelnou formou účastníky seznámit především:
- s rozdíly mezi normou ČSN EN ISO 50001:2019 a předchozí ČSN EN ISO 50001:2012,
- s požadavky vyplývajícími z ČSN EN ISO 50001:2019 na tvorbu i úpravu postupů, dokumentace a záznamů,
Seminář zahrnuje rovněž diskuzi účastníků o problematických místech zavedení nových i současných požadavků systému EnMS v praxi.


Místo konání:       Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9 - Prosek

Datum:                   12.03.2019

Zahájení:                    9.00 hod.
Rozsah školení:        8 vyučovacích hodin

Cena za účastníka:   2.500 Kč + DPH  
                                  (cena zahrnuje také studijní materiály, vydání osvědčení, občerstvení včetně oběda)


Přihlaste se, prosím, prostřednictvím našeho formuláře, případně kontaktujte organizačního garanta akce:   Kateřina Školoudová.

Údaje uvedené ve formuláři budou zpracovávány pouze pro účely zajištění Vaší účasti na semináři (zaslání potvrzení o registraci na seminář, vystavení daňového dokladu/faktury s vyúčtováním). Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Přihlásit na školení