Předání certifikátu ISO 9001 speciální škole v Ústí nad Labem

Auditoři CQS a vedoucí certifikačního orgánu CQS předali certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 Speciální základní škole v  Ústí nad Labem.

Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ DNY 2017

Ve dnech 22. a 23. listopadu se v prostorách Litomyšlského zámku konala Mezinárodní konference 24. BETONÁŘSKÉ  DNY 2017.

Svařování – koordinační porada k normám řady EN 1090, problematice svařování a postupech při certifikaci v této oblasti

TZÚS Praha, s.p., spolu s Českým svářečským ústavem s.r.o. připravil, setkání zástupců českých OS, CO a dalších stran k tématu provádění ocelových a hliníkových konstrukcí.

Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou

Dne 21.11.2017 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu dvěma výrobcům.

TZÚS Praha, s.p., na Velvyslanectví USA v Praze

TZÚS Praha, s.p., splnil mimořádně náročná kvalifikační kritéria a byl vybrán jako nezávislá laboratoř pro provádění kontrolních zkoušek při stavebních úpravách Velvyslanectví USA v Praze.

Kolik unese jedna sklenička na whisky?

TZÚS Praha, s.p., se zúčastnil zajímavého experimentu, který byl vysílán během pořadu Snídaně s Novou dne 29. 9. 2017.

Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy

Certifikační  orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy.

XII. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně

Ve dnech 17. a 18. října 2017 se v Hradci králové uskutečnil již 12. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí.

Čím projdou hračky, než se dostanou k dětem

TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP, je jednou z organizací, která testuje vhodnost hraček a výrobků pro děti z hlediska jejich zdravotní a konstrukční nezávadnosti.

Na severu objevena další dosud neznámá mozaika Ladislava Lapáčka!

V průběhu certifikačního auditu podle ČSN EN ISO 9001:2016 na Speciální základní škole v Ústí nad Labem, narazili naši auditoři na dosud neznámou mozaiku Ladislava Lapáčka.

Účast TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2017

Sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP se zde prezentovalo formou stánku na FOR ARCH 2017.

Publikujeme... Časopis Stavebnictví

V čísle č. 9/2017 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Pavla Rubáše, Ph.D. a pana MgA. Jiřího Hanka Design ve spojení se zvukovou pohltivostí protihlukových stěn.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz