Předání certifikátu ISO 9001 speciální škole v Ústí nad Labem

Dne 29. 11. 2017 předali auditoři CQS Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., a Liliana Chalupová společně s vedoucí certifikačního orgánu CQS Ing. Janou Olšanskou certifikát systému managementu kvality dle ISO 9001 Speciální základní škole v  Ústí nad Labem.

Ing. Olšanská zdůraznila, že jde o první certifikát managementu kvality, který v ČR obdržela speciální škola.

Prestižní certifikát převzala ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Brhelová, která ocenila přínos zavedeného systému managementu kvality včetně nezávislého potvrzení kvality vzdělávacího procesu směrem ke klientům a zainteresovaným stranám, jež je třešničkou na dortu dlouholeté snahy o zkvalitňování výuky handikepovaných dětí v Ústeckém kraji. Současně certifikát vnímá, jako dlouhodobý závazek pro neustále zlepšování.

Vedoucí odboru odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicová uvítala získání certifikace ISO 9001 na speciální škole v Ústí nad Labem, neboť prioritou kraje je kvalita výuky ve všech typech škol, kde je Ústecký kraj zřizovatelem, a současně vyjádřila přání, aby se k certifikaci managementu kvality připojily i další školy Ústeckého kraje.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je zakládajícím členem sdružení CQS, pod touto značkou provádíme certifkace systémů managementu m.j. u oborů (školství, zdravotnictví aj.), jež nesouvisí se stavebnictvím.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb