Vydán první certifikát kvality SBToolCZ návrhu školské budovy

Certifikační  orgán TZÚS Praha, s.p., člen Národní platformy SBToolCZ vydal první certifikát kvality návrhu školské budovy.

Nová metodika SBToolCZ pro hodnocení a certifikaci školských staveb – základních  a středních škol je určena pro rekonstrukce i pro novostavby těchto budov. Tato metodika byla týmem expertů dokončena v letošním roce.

V říjnu 2017 jsme vydali první zlatý certifikát kvality návrhu na revitalizaci budovy „Střední školy – centrum odborné přípravy technickohospodářské“ v Praze 9, Českobrodská 362/32a.

Cílový stav revitalizace budovy byl stanoven na úroveň budovy s téměř nulovou spotřebou energie, optimálně pak na úroveň pasivní budovy. Optimalizací návrhu v souladu s metodikou SBToolCZ se však podařilo dosáhnout energeticky nulové budovy. V návrhu rekonstrukce a modernizace školy byla využita nápaditá a environmentálně pokročilá technická a technologická řešení, která vedla k získání „zlatého certifikátu“.

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
vedoucí odd. tepelné techniky, hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice