Slavnostní předání značky Osvědčeno pro stavbu v rámci Galavečera s Českou kvalitou

Dne 21.11.2017 slavnostně předal ředitel podniku pan Ing. Šafařík-Pštrosz v rámci Galavečera s Českou kvalitou značku Osvědčeno pro stavbu dvěma výrobcům.

Jedním z výrobců byla společnost LIKOV s.r.o., značka byla předána pro výrobek Lišty pro kontaktní zateplovací systémy.
Značku za firmu LIKOV s.r.o. převzal pan Ing. Václav Hadrava, Ph.D.

Druhým z výrobců byla společnost Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o., značka byla předána pro výrobek Zastřešení pro domácí bazény BK POOLOR.
Značku za firmu Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o. převzala paní Ivana Podařilová.

Galavečer s Českou kvalitou pořádá Národní středisko podpory kvality.

Jedná se o společenský večer, během něhož se předávají ocenění v Programu Česká kvalita- programu na podporu kvalitních výrobků a služeb. Jde o program zaštítěný usnesením vlády a jeho cílem je přispět k orientaci spotřebitelů na trhu, zvýšit nabídku kvalitního zboží a služeb a pomoci našim výrobcům uspět v konkurenčním boji.