Svařování – koordinační porada k normám řady EN 1090, problematice svařování a postupech při certifikaci v této oblasti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Ostrava, spolu s Českým svářečským ústavem s.r.o. připravil, dnes již tradiční, setkání zástupců českých Oznámených subjektů, Certifikačních orgánů a dalších zainteresovaných stran k tématu provádění ocelových a hliníkových konstrukcí a s tím spojeného zvláštního procesu svařování.

Akce se konala ve čtvrtek 23.11.2017 v nově vybudovaném Průmyslovém centru v Ostravě-Kunčičkách.

Na programu bylo seznámení s informacemi z jednání sektorové skupiny NB (SG 17) pro Konstrukční výrobky z kovů, přehled vybraných norem a jejich revize ve vztahu k normám řady  EN 1090 a normám zabývajících se procesem svařování. Dále byl formou diskuse konzultován postup při certifikaci výše uvedených výrobků dle ČSN EN řady 1090 a nejčastější problematika s tímto spojená, řešili se dotazy vznesené před a v průběhu akce, účastníci porady vyjádřili své zkušenosti a způsoby řešení některých otázek.
 

Kontaktní osoby

Ing. Vladimíra Hlawiczková, IWE

Telefon:
+420 595 707 221
Pozice:
Zkušební technik specialista, posuzovatel, auditor IMS
Specializace:
kovy ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava