Vstupenka na veletrh FOR ARCH 2021 zdarma

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli, jako vystavovatel TZÚS GROUP, možnost získání vstupenky zdarma na veletrh FOR ARCH 2021.

Navštivte stánek TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2021

Sdružení tří propojených firem TZÚS GROUP bude mít již pátým rokem vlastní stánek na veletrhu FOR ARCH 2021, kde Vás velmi rádi přivítáme.

Testování hořlavosti hraček v odštěpném závodu ZÚLP

Hračky jsou zpravidla navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich vlastnosti jsou přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti.

Podpora postiženým tornádem ze strany QUALIFORM, a.s.

QUALIFORM, a.s., člen skupiny TZÚS GROUP, a jeho zaměstnanci společně pomohli lidem zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě.

Velkorozměrové zkoušky požárních vlastností fasádních systémů v PAVUS, a.s.

PAVUS, a.s., aktuálně připravuje zavedení nového evropského postupu pro velkorozměrové požární zkoušky fasád.

Aktivní účast na prestižní konferenci inter·noise 2021 (Virtual)

Zástupce TZÚS Praha, s.p., Ing. Pavel Rubáš, Ph.D. prezentoval 3. srpna 2021 příspěvek zaměřený na protihlukové clony s názvem „Confusion in the evaluation of noise barriers under harmonized standard“ v rámci mezinárodní konference inter-noise 2021.

Marketingová podpora Národního programu Česká kvalita

Rada české kvality zahájila marketingovou podporu Národního programu Česká kvalita ve spolupráci s TV CNN Prima News.

EUROLAB Newsletter No. 2/2021

V červenci vyšlo první číslo roku 2021 EUROLAB Newsletter, které vydává EUROLAB aisbl (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories).

Publikujeme... časopis Stavebnictví č. 06-07/2021

V čísle č. 06-07/2021 časopisu Stavebnictví vyšel článek naší zaměstnankyně Ing. Ivety Jiroutové Ověřování a certifikace spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz