Testování hořlavosti hraček v odštěpném závodu ZÚLP

Hračky jsou zpravidla navrhovány a vyráběny pro děti určitého věku. Jejich vlastnosti jsou přizpůsobeny věku a vývojovému stádiu dětí a jejich používání předpokládá určité schopnosti. Nehody jsou často způsobeny buď tím, že hračka byla dána dítěti, pro které nebyla určena, nebo že byla používána k jinému účelu, než pro jaký byla navržena.

Bezpečností hraček se zabývá řada norem označená (ČSN) EN 71.Bezpečnostní požadavky hořlavosti jsou uvedeny v normě (ČSN) EN 71-2 Hořlavost.
Cílem normy je, pokud možno omezit taková nebezpečí, která nejsou uživatelům zjevná. Nezabývá se očividnými nebezpečími, která jsou zcela zřejmá dětem, nebo za ně zodpovědným osobám.

Pro zkoušku zjištění hořlavosti hraček využíváme zkušební zařízení Pyrostop. V tomto zařízení zjišťujeme rychlost šíření plamene u plošných materiálů – tzn. textilní látky z různého materiálu nebo rychlost šíření plamene u měkce cpaných hraček. V uvedených případech nesmí být rychlost šíření plamene po povrchu větší než 30mm/s, nebo musí zkoušený vzorek sám uhasnout. 
 
        
 

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu