EUROLAB Newsletter No. 2/2021

V červenci vyšlo druhé číslo roku 2021 EUROLAB Newsletter, které vydává EUROLAB aisbl  (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories).

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl.

EUROLAB-CZ tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.

EUROLAB Newsletter No. 2/2021 s novinkou EUROLAB-CZ resp. TZÚS Praha, s.p., si můžete přečíst na str. 2 zde.

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku