Podpora postiženým tornádem ze strany QUALIFORM, a.s.

QUALIFORM, a.s., člen skupiny TZÚS GROUP, a jeho zaměstnanci společně pomohli lidem zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě

V návaznosti na přírodní katastrofu, která zasáhla na konci června několik obcí na jižní Moravě a zanechala za sebou obrovské ztráty nejen na majetku, se společnost QUALIFORM, a.s. rozhodla téměř okamžitě reagovat jednak finanční pomocí a jednak pomocí přímo na místech tohoto neštěstí. Finanční podpora byla směřována ve dvou rovinách. Prvotním rozhodnutím správní rady, a to uvolněním finančního obnosu 250 000,- Kč za společnost jako celek a zároveň o vypsání celofiremní sbírky. S radostí musíme konstatovat, že se během týdenní sbírky povedlo vybrat nádhernou částku 152 055,- Kč. 

Společnost QUALIFORM, a.s. a její zaměstnanci celkově darovali 402 055,- Kč na dobrou věc.
Zároveň je potřeba zdůraznit a poděkovat i zaměstnancům, kteří se sami přihlásili s žádostí pomáhat přímo na místě neštěstí, kterou vedení společnosti QUALIFORM, a.s. samozřejmě s radostí schválilo.

Všem zaměstnancům, kteří pomohli, patří velké poděkování a respekt!

Kontaktní osoby

Ing. Michal Šenkýř

Mobil:
+420 606 660 977
Pozice:
ředitel QUALIFORM, a.s.
Specializace:
Pobočka:

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb