Velkorozměrové zkoušky požárních vlastností fasádních systémů v PAVUS, a.s.

PAVUS, a.s., aktuálně připravuje zavedení nového evropského postupu pro velkorozměrové požární zkoušky fasád. Součástí nově vystavené haly v areálu požární zkušebny ve Veselí nad Lužnicí je také multifunkční zkušební komora, ve které se budou, mimo jiné, provádět také zkoušky šíření požáru po povrchu fasád. Zkušební postup vychází z připravované společné evropské metodiky uvažující se dvěma scénáři – středním a velkým požárním zatížením. Za tímto účelem byl ve zkušebním prostoru zhotoven ocelový dvojitý rám výšky cca 8,5 m s vyzdívkou z lehčeného betonu. Takto připravená konstrukce bude sloužit jako podklad pro aplikaci vzorku kontaktního či montovaného fasádního systému následně podrobenému zkoušce.

Obr. 1 - Zkušební ocel. rám se spalovací komorou

 

Součástí zkušebního rámu je také spalovací komora. Požární zatížení potom tvoří hranice z měkkého dřeva ve dvou variantách odpovídajícím požadovanému scénáři, viz obrázek č. 2. Celková doba zkoušky činí 60 minut, kdy k uhašení hranice musí dojít za 22 minut u zkoušky středního rozsahu, resp. 30 minut v případě velkého rozsahu. Průběh zkoušky je zaznamenáván pro potřeby vyhodnocení. Sledují se průběhy teplot v předepsaných úrovních v horizontálním i vertikálním směru (max. nárůst teploty 500 K po dobu delší než 30 s v porovnání s počáteční teplotou) a dále případné odpadávání hořících částí.

 

 

Obr. 2 - Hranice paliva z měkkého dřeva


Tabulka č. 1 – navržené třídy reakce na oheň fasád

KlasifikacePopis
LS1Zkouška velkého rozměru splňující kritéria šíření požáru, 
bez odpadávání částí v průběhu zkoušky
LS2
Zkouška velkého rozměru splňující kritéria šíření požáru, 
s odpadáváním částí v průběhu zkoušky
LS3
Zkouška středního rozměru splňující kritéria šíření požáru, 
bez odpadávání částí v průběhu zkoušky
LS4
Zkouška středního rozměru splňující kritéria šíření požáru, 
s odpadáváním částí v průběhu zkoušky
 
Po vydání oficiální verze evropské metodiky bude zkušební zařízení dále doplněno o systém vážení úbytků paliva i odpadávajících částí vzorku podle konečných požadavků.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Pozice:
výkonný ředitel PAVUS, a.s.
Specializace:
management, zkušebnictví, certifikace
Pobočka:
Praha, Veselí nad Lužnicí