25. mezinárodní stavební výstava UZBUILD 2024

Ve dnech 27.února až 1.března 2024 se konala 25. mezinárodní stavební výstava UZBUILD 2024 v Uzbekistánu v hlavním městě Taškentu.

Nová ředitelka úseku marketingu

K datu 01.03.2024 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitelky úseku marketingu.

Schvalování zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) jsou významným a často používaným výrobkem pro zajištění požární bezpečnosti staveb.

Komplexní nabídka služeb akustické laboratoře pro rok 2024

Akustická laboratoř v Teplicích se specializuje na širokou škálu akustických testů a zkoušek, které jsou prováděny v rámci akreditace centrální zkušební laboratoře TZÚS.

Dlažební prvky pro hmatově rozlišitelné dlažby

Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. na žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. (dále SONS z.s.) a v koordinaci s ní upravil v nedávné době technické návody pro dlažební prvky, určené pro hmatově rozlišitelné dlažby.

TZÚS Praha, s.p., v číslech - zahraničí 2023

V roce 2023 jsme pracovali v 55 státech na 5 kontinentech.

Trvalá spolupráce s výrobci stavebních výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700-Ostrava je specializovaným pracovištěm mj. i pro obor „dřevo, dřevěné konstrukce a spojovací prostředky“.

Účast v mezinárodní porovnávací zkoušce na zkušební metodu ČSN EN ISO 10140-2:2021

TZÚS Praha, s.p., se v roce 2023 zúčastnil mezilaboratorní zkoušky v programu AQUS-INSULATION-1.

EUROLAB Newsletter No. 4/2023

V prosinci 2023 vyšlo čtvrté číslo EUROLAB Newsletter.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz