Trvalá spolupráce s výrobci stavebních výrobků na bázi dřeva a spojovacích prostředků

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700-Ostrava je specializovaným pracovištěm mj. i pro obor „dřevo, dřevěné konstrukce a spojovací prostředky“. Pobočka 0700-Ostrava v této oblasti trvale spolupracuje a pomáhá výrobcům nejen na území České republiky, ale také v rámci EU i mimo ni. Činnosti prováděné oznámeným subjektem 1020 probíhá podle harmonizovaných technických specifikací, tzn. podle harmonizovaných norem (hEN) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD). Výčet harmonizovaných technických specifikací v působnosti TZÚS je dostupný na stránkách NANDO.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700-Ostrava ve své působnosti jako subjekt pro technické posuzování (TAB) pro obor „dřevo, dřevěné konstrukce a spojovací prostředky“ výrobcům nabízí vypracování a vydání evropských technických posouzení (ETA), např. pro dřevěné stavební sestavy (EAD 340308-00-0203), prefabrikované dřevěné nosné panely (EAD 140022-00-0304 ad.), kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva (EAD 130367-00-0304), vruty pro použití v dřevěných konstrukcích (EAD 130118-01-0603), prefabrikované schodišťové sestavy (EAD 340006-00-0506), křížem lepené dřevo CLT (EAD 130005-00-0304), systémy nenosného ztraceného bednění (EAD 340309-00-0305) a další. Pokud jde o vypracování ETA pro spojovací prostředky, pobočka 0700-Ostrava zpracovává ETA pro hřebíky a vruty pro styčníkové desky (EAD 130033-00-0603), vruty a závitové tyče určené pro dřevěné konstrukce (EAD 130118-01-0603), vruty pro kovové prvky a oplechování (EAD 330046-01-0602), vruty pro sendvičové panely (EAD 330047-01-0602) a pro trojrozměrné trámové spojky (EAD 130186-00-0603).
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0700-Ostrava trvale rozšiřuje své služby zákazníkům rovněž v oblasti zkušebnictví a nabízí provedení nových zkoušek. V poslední době jsme zavedli nové zkoušky pro vruty pro použití v dřevěných konstrukcích, vruty pro kovové prvky a oplechování, vruty pro sendvičové panely a dále pak mechanické zkoušky dřevěných panelů a lehkých kompozitních nosníků a sloupů.

 

 

 obr.1 - Zkouška CLT nosníku v rovině desky

obr.2 - Ohybová zkouška CLT kolmo na rovinu desky  

 

Pro bližší informace i konzultace jsou k dispozici pracovníci pobočky 0700-Ostrava uvedení níže:                                  

 

Kontaktní osoby

Ing. Vladimír Plaček, Ph.D.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 201
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava, hlavní specialista, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS, zpracovatel evropských technických posouzení (ETA) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD)
Specializace:
stavební materiály a dílce, dřevěné konstrukce a výrobky na bázi dřeva
Pobočka:
Ostrava

Ing. Radek Papesch, Ph.D.

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 231
Pozice:
vedoucí oddělení, zástupce ředitele pobočky, zpracovatel evropských technických posouzení (ETA) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD), zkušební technik specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
stavební materiály a dílce, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, spojovací prostředky
Pobočka:
Ostrava

Ing. Bohdan Sousedík

Mobil:
+420 604 964 318
Telefon:
+420 595 707 224
Pozice:
zkušební technik specialista, posuzovatel, zpracovatel evropských technických posouzení (ETA) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD)
Specializace:
stavební materiály a dílce, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, spojovací prostředky, environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Pobočka:
Ostrava