Komplexní nabídka služeb akustické laboratoře pro rok 2024

Akustická laboratoř v Teplicích se specializuje na širokou škálu akustických testů a zkoušek, které jsou prováděny v rámci akreditace centrální zkušební laboratoře TZÚS. Naše služby zahrnují především detailní analýzy a měření týkající se akustických vlastností různých stavebních konstrukcí a materiálů. Nabízíme komplexní zkoušky zvukové izolace, a to jak v laboratoři, tak přímo na staveništi. To zahrnuje měření úrovně zvukové izolace konstrukcí typu stěn, stropů, příček a jiných stavebních prvků.
 
Dále poskytujeme služby v oblasti měření zvukové pohltivosti materiálů, což je důležité pro určení, jak efektivně materiály absorbují zvuk a přispívají tak k lepší srozumitelnosti řeči v místnostech a sálech. Naše laboratoř také provádí měření doby dozvuku v různých typech místností, jako jsou školní učebny, přednáškové sály, tělocvičny a víceúčelové prostory. Tato měření pomáhají optimalizovat akustické parametry místností pro jejich specifické využití.
 
Neméně důležitá je naše schopnost měřit dynamickou tuhost izolačních podložek používaných v podlahových systémech, což je klíčové pro správný výběr materiálů separačních vrstev v podlahách. Kromě toho provádíme měření odporu proti proudění vzduchu různých izolačních materiálů.
 
Významnou oblastí působnosti jsou protihlukové clony, kde nabízíme komplexní akustické zkoušky v difúzním i přímém zvukovém poli prováděné v dozvukové komoře, resp. na realistickém venkovním zkušebním polygonu. 
 
 
OBLAST PŮSOBNOSTI:
 
- protihlukové clony podle EN 1793-1, EN 1793-2, EN 1793-5, EN 1793-6
- akustické panely podle EN ISO 10140-2, EN ISO 16283-1 až -3
- zděné příčky podle EN ISO 10140-2, EN ISO 16283-1 až -3
- montované příčky podle EN ISO 10140-2, EN ISO 16283-1 až -3
- obvodové pláště podle EN ISO 10140-2, EN ISO 16283-1 až -3
- izolační skla, okna, světlíky, střešní okna podle EN ISO 10140-2
- dveře, vrata podle EN ISO 10140-2
- stropní konstrukce podle EN ISO 16283-1
- materiály a obklady podle EN ISO 354, EN 11654
- PVC podlahoviny, textilní podlahoviny podle EN ISO 10140-3 
- MICROOFFICE, budky podle ISO 23351-1
 
NABÍZENÉ SLUŽBY
 
- měření vzduchové neprůzvučnosti v difúzním i přímém zvukovém poli 
- měření zvukové izolace konstrukcí v laboratoři a na stavbách
- měření kročejové neprůzvučnosti v laboratoři a na stavbách
- měření zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahou
- měření činitele zvukové pohltivosti
- měření doby dozvuku místností
- měření dynamické tuhosti
- měření odporu proti proudění vzduchu
- měření redukce hladiny řeči 
- výpočtové predikce neprůzvučnosti v programech Insul a Neprůzvučnost
- výpočtové predikce zvukové pohltivosti v programu Zorba 
- výpočty hluku v území v programu Hluk+
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb