Nová ředitelka úseku marketingu

K datu 01.03.2024 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitelky úseku marketingu.

Novou ředitelkou byla jmenována paní Jana Svobodová.
Paní Jana Svobodová působí v TZÚS Praha, s.p., již několik let, poslední rok v úseku marketingu.

Předchozí ředitelka úseku, paní Ing. Dagmar Konstankiewiczová, nadále zůstává v TZÚS Praha, s.p., ve stávající pozici ředitelky Úseku certifikace systémů řízení.