Účast v mezinárodní porovnávací zkoušce na zkušební metodu ČSN EN ISO 10140-2:2021

Potřeba trvalé důvěry ve výkonnost laboratoře je podstatná pro laboratoře, jejich zákazníky, ale též pro další zainteresované strany, jako jsou regulační orgány, akreditační orgány akreditující laboratoře a další organizace. 

TZÚS Praha, s.p., se v roce 2023 zúčastnil mezilaboratorní zkoušky v programu AQUS-INSULATION-1 se zaměřením na měření Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí podle ČSN EN ISO 10140-2 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.

Španělský organizátor programu AQUS-INSULATION-1 vyhodnotil měření na podobném zkušebním vzorku ve skupině 18 laboratoří za předem stanovených podmínek. Závěrečná statistická zpráva shrnuje výsledky jednotlivých účastníků. 

TZÚS Praha, s.p., získal certifikát o úspěšném absolvování mezilaboratorní zkoušky s indexem z-score +1,46, čímž v mezinárodním měřítku opět potvrdil důvěru ve výkonost laboratoře v oblasti akustických zkoušek. 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb