Informace pro držitele certifikátů EnMS

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bude v souladu s požadavky rezoluce IAF provádět audity podle ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 21. února 2020.

Informace pro držitele přílohy SJ-PK k certifikátu QMS

Dne 20.12.2019 vyšel metodický pokyn SJ-PK (verze 2019) ve Věstníku dopravy č. 14/2019. Tímto tento metodický pokyn nabyl účinnosti.

Zákaznický den pro ETICS 2020

Kolegové z brněnské a českobudějovické pobočky uspořádali úspěšný zákaznický den s tématem kontaktních tepelně izolační systémů a jejich součástí.

Líbí se nám... reportáž ČT o zkoušení nového dřevobetonového systému určeného pro stavbu mostů

ČT natočila reportáž ze zkoušení nového návrhu dřevobetonového systému určeného pro stavbu environmentálně šetrných mostů v naší pobočce Ostravě.

Publikujeme... časopis Metrologie č. 1/2020

V čísle 1/2020 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance.

Účast TZÚS Praha, s.p., na stavebním veletrhu BUDMA 2020

V termínu 4. – 7. února 2020 se TZÚS Praha, s.p., již po čtvrté zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu BUDMA v Poznani.

Líbí se nám... článek v časopisu Prosperita č. 1/2020

V čísle 1/2020 časopisu Prosperita vyšel článek na téma Národní ceny kvality 2019.

QUALIFORM, a.s. - posuzování shody tlakových zařízení

QUALIFORM, a.s., člen sdružení TZÚS GROUP, jakožto způsobilý oznámený subjekt, provádí posouzení shody tlakových zařízení, resp. modulů posuzování shody, při jejich dodávání na trh.

Informace pro držitele certifikátu OHSAS 18001

Blíží se termín konce přechodného období pro migraci na normu ČSN EN ISO 45001:2018.

Publikujeme... článek v Magazínu ČAS

V čísle 4/2019 Magazínu ČAS vyšel zajímavý článek pana ředitele Ing. Alexandera Šafaříka-Pštrosze na téma Zkoušení, inspekce a certifikace nezávislou třetí stranou.

EUROLAB Newsletter No. 4/2019

V prosinci vyšlo poslední číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2019.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz