Zákaznický den pro ETICS 2020

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 uspořádali kolegové z brněnské a českobudějovické pobočky seminář pro zákazníky. Tématem byly kontaktní tepelně izolační systémy a jejich součásti. Účastníci vyslechli řadu přednášek nabitých novými informacemi. 

Zateplování budov je již dlouhou dobu velmi prosperujícím oborem. Dynamický rozvoj probíhá nejen v oblasti materiálů a technologií, ale také ve vědecko-technickém poznání, legislativě a zkušebnictví. Zájem o tuto problematiku potvrdil zcela naplněný konferenční sál.

Návštěvníci zákaznického dne, konaného v sídle našeho podniku v Praze na Proseku, byli seznámeni s aktuálním vývojem konverze ETAG 004, s návrhem nového zákona o stavebních výrobcích, nebo s revizí ČSN 732902. Dále byly představeny nové předpisy pro posuzování, specifické typy izolantů a obkladů pro ETICS. Prezentovány byly nové fyzikálně mechanické zkoušky a také nové požární zkoušky prováděné na pobočkách TZUS v Praze, v Brně a v Českých Budějovicích.

Po dobrém obědě byli přítomní ještě obeznámeni s vývojem posuzování vlastností ETICS a větraných fasád a se zkušenostmi v nastavení systému řízení výroby a kontrolním plánu výroby. Atmosféra celého dne byla velmi přátelská a nesla se v myšlence sdílení nových zkušeností a technického poznání v oblasti zateplování budov.

Program celého dne se setkal s velmi příznivou odezvou.
 

Kontaktní osoby

Ing. Robert Lhotský

Mobil:
+420 734 432 060
Telefon:
+420 543 420 841
Pozice:
vedoucí skupiny
Specializace:
ETICS, povrchové úpravy, tepelné izolace
Pobočka:
Brno