Informace pro držitele přílohy SJ-PK k certifikátu QMS

Dne 20.12.2019 vyšel metodický pokyn SJ-PK (verze 2019) ve Věstníku dopravy č. 14/2019. Tímto tento metodický pokyn nabyl účinnosti.

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p. (CO č. 3001), jakožto certifikační orgán akceptovaný Ministerstvem dopravy, bude od tohoto data vydávat nové přílohy SJ-PK podle metodického pokynu SJ-PK (verze 2013) již pouze 15 měsíců a s termínem platnosti vydaných dokumentů do 20.03.2021. Pokud držitel přílohy SJ-PK  absolvuje do tohoto data přeposouzení ze strany CO č. 3001 na požadavky MP SJ-PK (verze 2019), bude mu platnost přílohy SJ-PK prodloužena na standardní dobu.

V případě přílohy SJ-PK vydané certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p., návazně na certifikát vydaný jiným akreditovaným certifikačním orgánem, která má platnost 1 rok, je umožněno akreditované vydání této přílohy na základě spojeného auditu s CO, který vydal certifikát systému managementu kvality (QMS) podle ISO 9001. Spojený audit v praxi znamená, že audit QMS + SJ-PK je prováděn oběma certifikačními orgány společně.

Rovněž do termínu 20.03.2021 musí být na metodický pokyn SJ-PK (verze 2019) přeposouzeny všechny organizace, které jsou držiteli příloh SJ-PK vydaných podle metodického pokynu SJ-PK (verze 2013).

Certifikační orgán č. 3001 podal žádost o mimořádný dozor ČIA za účelem přeposouzení na požadavky MP SJ-PK (verze 2019).
Po vydání nové přílohy k osvědčení pro akreditaci, musí TZÚS Praha, s.p., opětovně požádat Ministerstvo dopravy o zařazení na seznam  akceptovaných CO.
Přílohy SJ-PK podle MP SJ-PK (verze 2019) může CO č. 3001 vydávat až po zařazení do seznamu CO akceptovaných Ministerstvem dopravy.

 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu