Informace pro držitele certifikátu OHSAS 18001

Ke dni 01.10.2018 byla vydána norma ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití s účinností k 01.11.2018.

Norma ČSN ISO 45001:2018 je náhradou dosud platné normy ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky.

Ke dni 14.01.2020 získal certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu TZÚS Praha, s.p., akreditaci pro provádění certifikace podle normy ČSN ISO 45001:2018.

V termínu od 12.03.2020 by již měly všechny dozorové a recertifikační audity systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) probíhat podle normy ČSN ISO 45001:2018 z důvodu, že přechodné období pro migraci na novou normu končí 12.03.2021.

Pokud by k tomu nedošlo, může být přeposouzení zavedení požadavků nové normy certifikačním orgánem provedeno v rámci mimořádného dozorového auditu do termínu 12.03.2021.

Certifikační audity SMBOZP již musí být po 12.03.2020 prováděny podle normy ČSN ISO 45001:2018.

IAF (Mezinárodní akreditační fórum) vydalo dokument IAF MD 21:2018, který vyžaduje, aby při jakémkoliv migračním auditu ze staré normy na novou byl certifikačním orgánem přidán ke standardní době auditu ještě 1 auditoden navíc.

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka Úseku certifikace systémů řízení, ředitelka Úseku marketingu, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu