Certifikace stavebních výrobků podle ETA

Dobrovolnou cestou k získání označení CE pro stavební výrobky je certifikace s použitím harmonizovaných technických specifikací - evropských dokumentů pro posuzování (EADs).

První certifikát KEYMARK vydaný českým certifikačním orgánem

TZÚS Praha, s.p. vydal první certifikát pod značkou KEYMARK, tedy dobrovolnou značkou kvality výrobků, jejímž vlastníkem jsou evropské normalizační organizace CEN a CENELEC.

Slavnostní předávání cen kvality 2020

Ve středu 19. května 2021 byly v reprezentačních prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky slavnostně předány Národní ceny kvality České republiky.

Obhájení akreditace udělené polským akreditačním orgánem

V květnu 2021 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., prošel dalším hodnocením v rámci dohledu nad akreditací udělenou polským akreditačním orgánem (Polskie Centrum Akredytacji - PCA).

Betonové vodopropustné dlažební prvky pro vsakovací dlažby

TZÚS Praha, s.p., byl požádán jako autorizovaná osoba o posouzení betonových vodopropustných dlažebních prvků pro vsakovací dlažby.

Modifikace zkušebního postupu hygrotermální zkoušky ETICS k ověření funkce vyztužení cementové stěrky na rozích otvorů skleněnou mřížkou

TZÚS Praha, s.p., při zpracování verze 01 k EAD 040016 na skleněné mřížky pro vyztužení cementových a na cementu založených omítek modifikoval zkušební postup hygrotermální zkoušky podle ČSN EN 16383.

 

CE pro desky z recyklovaných nápojových kartonů

TZÚS Praha, s.p. pobočka Praha zpracovala Evropský dokument pro posuzování (EAD) pro desky z recyklovaných nápojových kartonů pro použití ve stavebnictví.

Povinná certifikace hydraulických směsí v Polsku

Od 1. ledna 2021 je v Polsku povinné pro hydraulicky vázané směsi vypracování národního prohlášení o vlastnostech a označení stavební značkou.

Publikujeme... časopis Metrologie č. 2/2021

V čísle 2/2021 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance.

Publikujeme... časopis Stavebnictví č. 05/2021

V čísle č. 05/2021 časopisu Stavebnictví vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Miroslava Procházky Revize ČSN 73 2902:2020

EUROLAB Newsletter No. 1/2021

V dubnu vyšlo první číslo roku 2021 EUROLAB Newsletter, které vydává EUROLAB aisbl.

Výroční zpráva EUROLAB 2020 (EUROLAB ANNUAL REPORT 2020)

TZÚS Praha, s.p., je prostřednictvím členství v AAAO aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz