Obhájení akreditace udělené polským akreditačním orgánem

V květnu 2021 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., prošel dalším hodnocením v rámci dohledu nad akreditací udělenou polským akreditačním orgánem (Polskie Centrum Akredytacji - PCA). Na základě výsledků kladného posouzení se PCA rozhodla zachovat rozsah akreditace našeho certifikačního orgánu.

Díky tomuto rozhodnutí Vám můžeme i nadále nabízet služby v rámci polského národního systému na posuzování a ověřování stálosti vlastností v systému 2+ pro:

  • prefabrikované / lehké betonové / pórobetonové výrobky pro stavební aplikace
  • hydraulicky stmelené směsi pro použití při stavbě silnic
  • transportbeton pro stavební aplikace.

Rádi bychom vám připomněli, že na začátku roku 2021 skončilo v Polsku přechodné období pro konkrétní skupiny výrobků (včetně transportbetonu) uvedené v nařízení ministra infrastruktury a výstavby ze dne 17. listopadu 2016 o způsobu prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků a o způsobu jejich označení stavební značkou (Dz. U. 2016 položka 1966, ve znění pozdějších předpisů), což znamená, že pro uvedené výrobky je zavedena povinnost provést proces posuzování a ověřování stálosti vlastností, který je ukončen vydáním národního prohlášení o vlastnostech výrobcem a připojením označení výrobku stavební značkou.

V našem certifikačním orgánu působí specialisté s mnohaletými zkušenostmi získanými jak na českém, tak polském trhu. Veškerá komunikace je vedena dvoujazyčně, výstupní dokumenty mohou být vydávány v polštině a/nebo češtině.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
 

Kontaktní osoby

Ing. Ewelína Cuper-Kasprowicz

Mobil:
+420 734 432 131
Telefon:
+420 286 019 412
E-mail:
Pozice:
specialistka certifikačního orgánu, vedoucí COV AC 207
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků, specializace pro polský trh
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků