Certifikace stavebních výrobků podle ETA

Dobrovolnou cestou k získání označení CE pro stavební výrobky je certifikace s použitím harmonizovaných technických specifikací – evropských dokumentů pro posuzování (EADs). EADs nahradily bývalé pokyny pro evropská technické schválení (ETAGs).

Certifikace s použitím EADs sestává ze tří kroků: existence EAD a jeho publikace v Úředním věstníku Evropské unie, vypracování evropského technického posouzení (ETA) a v případech posuzování a ověřování stálostí vlastností (POSV) v systémech 1+, 1 a 2+ následná certifikace. Pouze v systému 3 POSV je ETA finálním dokumentem pro vystavení prohlášení o vlastnostech a připojení označení CE výrobcem.

Vypracování ETA podle ETAG již není možné. V mnoha případech však ještě existují posouzení a certifikace v návaznosti na ETA vystaveného podle ETAG. Navíc vznikají u jednotlivých výrobků nové varianty EAD. Vzniklá situace vyvolává otázku, jak postupovat při certifikaci. Doporučujeme proto držitelům ETA sledovat webovou stránku Evropské komise (Nando), kde lze najít aktuální harmonizované technické specifikace, případně kontaktovat naše posuzovatele.

V případech, že stále vlastníte ETA podle harmonizované technické specifikace, která již byla v úředním věstníku Evropské unie nahrazena novější (např. ETAG byl nahrazen EAD nebo byla publikována nová verze EAD) doporučujeme již z důvodu správného vystavení prohlášení o vlastnostech s odkazem na platnou harmonizovanou technickou specifikaci, aktualizovat ETA. 
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků