CE pro desky z recyklovaných nápojových kartonů

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, zpracovala Evropský dokument pro posuzování (EAD) pro desky z recyklovaných nápojových kartonů pro použití ve stavebnictví. Dokument je technickou specifikací pro zpracování Evropského technického schválení (ETA), na jehož základělze výrobky označovat CE značkou s doprovodnými informacemi o vlastnostech stejně jako v případě jiných výrobků, pro které existují evropské harmonizované normy.

Zkušební postupy pro ověření jednotlivých vlastností vycházejí z obdobných postupů pro desky na bázi dřeva a výsledky zkoušek tedy poskytují srovnatelné hodnoty. I použití desek z recyklovaných nápojových kartonů je obdobné jako v případě desek na bázi dřeva, avšak při využití recyklovaných surovin. EAD byl již schválen Evropskou organizací pro technické posuzování (EOTA) a v současné době čeká na publikaci ve Věstníku EU.

 

Kontaktní osoby

Ing. Iveta Jiroutová

Mobil:
+420 602 107 195
Telefon:
+420 286 019 436
Pozice:
ředitelka pobočky
Specializace:
sendvičové panely, podhledy dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, otvorové výplně
Pobočka:
Praha, Požární bezpečnost staveb