Nová metodika zkoušení ETICS podle ČSN EN 16383 je k dispozici

TZÚS Praha, s.p., rozšířil své zkušební možnosti o zkoušku hygrotermálního namáhání ETICS zkouškou podle ČSN EN 16383:2017.

Stánek TZÚS GROUP opět na veletrhu FOR ARCH 2018

I v roce 2018 bude mít opět sdružení tří majetkově propojených firem TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH svůj stánek, na kterém Vás rádi přivítáme.

Rozšíření oprávnění/notifikace Oznámeného subjektu 1020

TZÚS Praha, s.p., je veden jako OS č. 1020 a svým rozsahem se řadí mezi největší evropské organizace zapojené do posuzování shody stavebních výrobků v harmonizované sféře.

Investujeme... Nová zkušební zařízení na pobočce Ostrava

Na pobočce Ostrava jsou používána dvě nová zkušební zařízení- lámací dráha 120 kN a univerzální zkušební stroj TIRA test 2810.

Video k 10-letému výročí zkušebního polygonu Kámen u Pacova

V roce 2018 oslaví zkušební polygon TZÚS Praha, s.p., v Kámenu u Pacova své 10-leté výročí.

Líbí se nám... Sekce kvality Hospodářské komory České republiky

Hlavním cílem Sekce kvality HK ČR je iniciovat a podporovat aktivity, které vedou ke zlepšování podnikatelského prostředí, úspěšnosti a výkonnosti v podnikání...

Videoprezentace pobočky Ostrava

Ve videu můžete zhlédnout prezentaci jedné z poboček TZÚS Praha, s.p., pobočky Ostrava.

Publikujeme... Časopis Metrologie 2/2018

V čísle č. 2/2018 časopisu Metrologie vyšel článek Princip stanovení měrného odporu proti proudění vzduchu u stavebních materiálů našeho kolegy pana Ing. Pavla Rubáše, Ph.D.

Přes překážky ke hvězdám – účast na pražském maratonu 2018

Dne 6. 5. 2018 se náš nejmenovaný kolega z pobočky Teplice aktivně zúčastnil běžecké události, kterou byl Maraton Praha s mimořádně krásnou tratí. 

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz