Investujeme... Nová zkušební zařízení na pobočce Ostrava

Lámací dráha 120 kN

Lámací dráha 120 kN slouží ke zkouškám vzorků s nižší únosností, např. stropních štěpkocementových panelů. Zkušební zařízení je možno spárovat s dataloggerem AHLBORN ALMEMO 710. Umožňuje záznam nejrůznějších fyzikálních veličin, i dynamických jako např. síly, tlaku, dráhy v číselné podobě či liniových a sloupcových grafech (viz foto níže).

 


Univerzální zkušební stroj TIRA test 2810 

Univerzální zkušební stroj TIRA test 2810 slouží k posouzení mechanických vlastností rozličných materiálů v tahu, tlaku nebo ohybu (cementotřískové desky, vláknocementové desky). Technika umožňuje vyhodnocení dosažených výsledků včetně statistického zpracování a archivace dat.