Přes překážky ke hvězdám – účast na pražském maratonu 2018

Dne 6. 5. 2018 se náš nejmenovaný kolega z pobočky Teplice aktivně zúčastnil běžecké události, kterou byl Maraton Praha s mimořádně krásnou tratí. Přes svou relativně krátkou historii se tento maraton řadí mezi nejprestižnější svého druhu na světě a Mezinárodní atletickou federací mu byla udělena zlatá známka, kterou drží jen 17 nejkvalitnějších městských maratonů.

Start i cíl byly na Staroměstském náměstí, trať vedla srdcem metropole, běžet tento maraton je jako běžet napříč stoletími monumentálních staveb. Na startu se vybíhá za zvuků Smetanovy Vltavy, běží se po Karlově mostě, který je jednou v roce vyhrazen jen maratoncům, následují výhledy na skvostné stavby, kterými jsou majestátní Pražský hrad, novorenesanční Národní divadlo, moderní budova Tančícího domu. Skvělá atmosféra a davy přihlížejících přestavují pro běžce ideální energetický management.  

Počasí přálo, kolega úspěšně doběhl a podle svých slov se na prahu čtyřiceti let vypořádal s další životní výzvou. Na maraton do Prahy se vrátí i v dalších letech s lepšími a lepšími časy! Blahopřejeme k úspěchu a držíme panu kolegovi Rubášovi palce k dalším!