Nová metodika zkoušení ETICS podle ČSN EN 16383 je k dispozici

TZÚS Praha, s.p., rozšířil své zkušební možnosti o zkoušku hygrotermálního namáhání ETICS zkouškou podle ČSN EN 16383:2017 Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS).

Tato norma doplňuje původní a zažitý zkušební postup podle ETAG 004 (External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, EOTA 2013) o zkoušení ETICS 50 cykly déšť – chlad – teplo, které velmi dobře odpovídají klimatickým podmínkám na území České republiky. Uvedený způsob zkoušení byl do evropské normy zapracován na základě zkušeností z Belgie, kde se používá již více než 15 let. Zavedení rozšířeného  zkušebního postupu podle EN 16383 do požadavků EAD, transformovaného z ETAG 004, se připravuje.

Nové zkušební zařízení zachovává původní podmínky zkoušky, navíc ale poskytuje dostatečnou rezervu ve výkonu chladicí části, aby v případě zájmu nebo potřeby umožnilo dosáhnout i významně nižších teplot, blížících se až ‑40 °C.