Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky - nové přístupy, digitalizace

Srdečně Vás zveme na Zákaznický den TZÚS Praha, s.p., Stavby a stavební výrobky – nové přístupy, digitalizace.

Výzkum, vývoj, inovace, evropské projekty v TZÚS Praha, s.p.

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (úsek VVI) zahájil svou činnost v únoru 2005. Při veškeré činnosti v oblasti VVI je vždy dbáno o komplexní efekt a spokojenost konkrétních klientů.

Osvědčení o způsobilosti realizační firmy k provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS)

Zateplování budov patří stále mezi velmi žádané stavební zakázky současnosti. Pro investory není jednoduchým rozhodnutím, kterou z firem zvolit.

Informace o partnerství TZÚS Praha, s.p. a AO "Ruské exportní centrum"

TZÚS Praha, s.p., se stal jako první český certifikační orgán akreditovaným partnerem AO „Ruské exportní centrum“.

Není certifikát jako certifikát

Sekce kvality Hospodářské komory ČR ve spolupráci s CQS připravila prospekt s výhodami akreditovaného certifikátu.

Investujeme... Nové zkušební zařízení – automatický Vicatův přístroj KIK

Nový automatický Vicatův přístroj byl vyvinut na míru pro potřeby laboratoře cementů na pobočce Teplice ve spolupráci s externí firmou.

Nabídka služeb o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu

Odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu TZÚS Praha, s.p., provádí rozbory a zkouší mechanické, fyzikálně chemické a funkční vlastnosti výrobků.

Účast TZÚS Praha, s.p., na mezinárodním stavebním veletrhu BUDMA Poznaň 2018

I v letošním roce se TZÚS Praha, s.p., zúčastnil v polské Poznani mezinárodního veletrhu BUDMA.

Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) obdržel po úspěšném absolvování mimořádného posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci.

Publikujeme... Perspektivy kvality

Ředitel podniku, pan Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, se zúčastnil v č. 4/2017 časopisu Perspektivy kvality miniankety osobností Bleskově o kvalitě.

Publikujeme... Časopis Metrologie 4/2017

V čísle č. 4/2017 časopisu Metrologie vyšel článek našeho zaměstnance Ing. Jana Tripese.

Účast TZÚS Praha, s.p., na Festivalu her a hraček pro malé i velké v Pardubicích

TZÚS Praha, s.p., o.z. ZÚLP se zúčastnil výstavy Festival her a hraček pro malé a velké v Pardubicích.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz