Výzkum, vývoj, inovace, evropské projekty v TZÚS Praha, s.p.

Úsek výzkumu, vývoje a inovací (úsek VVI) zahájil svoji činnost v únoru 2005 a jeho prvním úkolem bylo sledovat evropské normalizační a výzkumné programy a zapojovat se do nich, druhým pak aktivně se podílet na inovacích stavebních výrobků a technologií a navrhovat odpovídající postupy zkoušek, posouzení vhodnosti k určenému použití a hodnocení jejich vlastností s ohledem na plnění základních požadavků na stavby.

Samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi VVI byly postupně řešeny i náročné úkoly vědeckého a aplikovaného výzkumu a vývoje.
Byla zpracována řada evropských projektů, např. Solar Transfer, EracoBuild, Geocluster. Prostřednictvím ředitele úseku VVI, Doc. Kloudy, je TZÚS Praha, s.p., resp. ČR zastoupen v evropských výzkumných uskupeních (např. ENBRI, RILEM, CIB, IABSE, IMS), probíhá spolupráce s technickými univerzitami v ČR.  Ve spolupráci s dalšími odborníky z poboček TZÚS Praha, s.p., jsou rozvíjeny aktivity v rámci CZGBC, SBA aj. 

Úsek VVI je v oblasti zděných a smíšených konstrukcí vedoucím pracovištěm v ČR, řídí Centrum technické normalizace, má předsednictví TNK 37 a zastupuje ČR v CEN/TC 125, CEN/TC 250 / SC 6, jakož i v AGNB SG 10. Za související činnosti v oblasti technické normalizace obdržel Doc. Klouda v roce 2017 cenu prof. Lista.

Prakticky všechny novodobé zdicí technologie prošly v posledních deseti letech přes úsek VVI a dále až do stavební praxe. Od roku 2006 bylo dodnes vyřešeno cca 10 velkých inovačních projektů pro firmy: Pichler Wells (AT), Wienerberger CP a.s., Tondach s.r.o., LIAS Vintířov k. s., HELUZ k. s., XELLA ČR, s.r.o. a H+H ČR, s.r.o. V současnosti probíhají nebo jsou připravovány další úkoly. Originální metodiky zkoušek a hodnocení jsou uplatňovány ve všech uvedených případech. 

Z vyřešených projektů evropského významu se jedná o novodobé technologie zdění na PUR pěnu a/nebo lepidlo, podíl na komplexním vývoji nových průřezů zdicích prvků s integrovanou izolací, přípravu a zavedení Eurokódu 6, včetně Národní přílohy, významné zkoušky zděných stěn a objektů novodobých zdících systémů na účinky seismicity, opět dovedené až do úprav Národní přílohy k Eurokódu 8, řešení problematiky požární odolnosti novodobých zdicích technologií, apod. V práci na rozsáhlé revizi Eurokódů 6 a 8 se pokračuje.

Kromě zděných a smíšených konstrukcí je rovněž dlouhodobě rozvíjena činnost zejména v oblasti obvodových plášťů a systémů obvodových konstrukcí staveb (ETICS, provětrávané předvěšené fasádní systémy vč. podsystémů nosných konstrukcí). 

Při veškeré činnosti v oblasti VVI je vždy dbáno o komplexní efekt a spokojenost konkrétních klientů.

Kontaktní osoby

Doc. Ing. Jaromír Klouda, CSc.

Mobil:
+420 602 545 477
Telefon:
+420 541 235 303
Fax:
+420 541 233 303
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
Pobočka:
Úsek výzkumu vývoje a inovací