Investujeme... Nové zkušební zařízení – automatický Vicatův přístroj KIK

Nový automatický Vicatův přístroj odpovídá normám EN 196-3, 13279-2, 480-2, ASTM C191, C187 při použití odpovídajícího příslušenství. Přístroj byl vyvinutý na míru pro potřeby laboratoře cementů na pobočce Teplice ve spolupráci s externí firmou s cílem využívat jednoduché nastavení zkoušky z databáze jednotlivých testovacích profilů.  

Vicatův přístoj je zařízení sloužící k určování poměru tuhnutí cementu – začátek a konec tuhnutí. Sada naplněných prstenců umístěných na skleněných destičkách se vkládá do nerezové nádoby přístroje a doplní se vodou. Poté jehla začne vnikat do cementové kaše., hloubka vniknutí se odečítá automaticky. Počátkem tuhnutí se rozumí doba, která uplyne od vsypání cementu do míchačky (nulový čas) až do okamžiku, kdy vzdálenost mezi jehlou a destičkou činí (6±3) mm. Koncem tuhnutí se rozumí doba, která uplynula od vsypání cementu do míchačky (nulového času) po okamžik, kdy jehla pronikla do zatvrdlé cementové kaše jen do hloubky 0,5 mm. Vhodné softwarové vybavení umožňuje rychlé a přesné vyhodnocení.