Akreditované kalibrační laboratoře

Kalibrace měřidel je dokladování kvalitativní úrovně hodnot naměřených měřidly ve vztahu k etalonu. Prokazovaná návaznost měřidla je uváděna v Kalibračním listu vystavovaném příslušnou akreditovanou kalibrační laboratoří (AKL).
Při TZÚS Praha, s.p., působí kalibrační laboratoř AKL č. 2275 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.:

na pracovištích při pobočkách TIS, České Budějovice a o.z. ZÚLP

Rozsah činností:

 • odporové snímače teploty
 • skleněné teploměry
 • kalorimetrická počítadla o jmenovitém teplotním rozsahu (2,5 ÷ 180) °C
 • tvrdoměry na beton a na ostatní stavební materiály
 • deformační tlakoměry
 • elektromechanické tlakoměry s tlakovým převodníkem nebo s digitální indikací
 • číselníkové úchylkoměry mechanické
 • inkrementální úchylkoměry elektronické
 • elektronické snímače délky
 • posuvná měřidla
 • mikrometry
 • měřicí přístroje pro zjišťování obsahu vzduchu v čerstvém betonu tlakoměrnou metodou
 • přímoukazující teploměry
 • teploměrná zařízení
 • délka a rovinný úhel
 • elektrické veličiny
 • stejnosměrné napětí
 • střídavé napětí
 • stejnosměrný proud
 • střídavý proud
 • stejnosměrný odpor
 • tlak
 • teplota
 • vlhkost

Kompletní rozsah činností AKL č. 2275 naleznete v Osvědčení o akreditaci č. 393/2023 ze dne 20.07.2023 a jeho příloze.

Kontaktní osoby:

Pracoviště Praha:
Josef Červenka, vedoucí AKL, e-mail: cervenka@tzus.cz, tel.: +420 286 019 478, mobil: +420 724 067 855

Pracoviště České Budějovice:
Roman Kučera, pracovník AKL, e-mail: kucerar@tzus.cz, tel.: +420 387 023 216, mobil: +420 602 482 985

Pracoviště o.z. ZÚLP:
Radek Linhart, pracovník AKL, e-mail: linhart@tzus.cz, tel.: +420 386 709 189, mobil: +420 603 202 012

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušební a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby