Akreditované kalibrační laboratoře

Kalibrace měřidel je dokladování kvalitativní úrovně hodnot naměřených měřidly ve vztahu k etalonu. Prokazovaná návaznost měřidla je uváděna v Kalibračním listu vystavovaném příslušnou AKL.
Při TZÚS Praha, s.p., působí akreditované kalibrační laboratoře akreditované Českým metrologickým institutem, o.p.s.:

AKL č. 2275 při pobočkách TIS, Teplice, České Budějovice, Ostrava

Rozsah činností:

 • odporové snímače teploty
 • skleněné teploměry
 • kalorimetrická počítadla o jmenovitém teplotním rozsahu (2,5 ÷ 180) °C
 • tvrdoměry na beton a na ostatní stavební materiály
 • deformační tlakoměry
 • elektromechanické tlakoměry s tlakovým převodníkem nebo s digitální indikací
 • číselníkové úchylkoměry mechanické
 • inkrementální úchylkoměry elektronické
 • elektronické snímače délky
 • posuvná měřidla
 • mikrometry
 • měřicí přístroje pro zjišťování obsahu vzduchu v čerstvém betonu tlakoměrnou metodou
 • přímoukazující teploměry
 • teploměrná zařízení

Kompletní rozsah činností AKL č. 2275 naleznete v Osvědčení o akreditaci č. 193/2017 pro kalibrační laboratoř č. 2275

Kontaktní osoby:
Pracoviště Praha:
Josef Červenka, vedoucí AKL, e-mail: cervenka@tzus.cz, tel.: +420 286 019 478, mobil: +420 724 067 855

Pracoviště Teplice:  
Lukáš Rulf, pracovník AKL, e-mail: rulf@tzus.cz, tel.: +420 417 537 108, mobil: +420 606 639 733

Pracoviště České Budějovice
Roman Kučera, pracovník AKL, e-mail: kucerar@tzus.cz, tel.: +420 387 023 216, mobil: +420 602 482 985

Pracoviště Ostrava
Ing. František Moler, vedoucí pracoviště Ostrava, e-mail: moler@tzus.cz, tel.: +420 595 707 271, mobil: +420 724 337 085

 

AKL č. 2223 při o.z. ZÚLP ČB

Rozsah činností:

 • délka a rovinný úhel
 • elektrické veličiny
 • stejnosměrné napětí
 • střídavé napětí
 • stejnosměrný proud
 • střídavý proud
 • stejnosměrný odpor
 • tlak
 • teplota
 • vlhkost

Kompletní rozsah činností AKL č. 2223:

Osvědčení o akreditaci KL č. 2223
Příloha OA KL č.2223


Kontaktní pracovník:
Pracoviště o.z. ZÚLP ČB
Radek Linhart, vedoucí kalibrační laboratoře, e-mail: linhart@tzus.cz, tel.: +420 386 709 189, mobil: +420 603 202 012

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušenbní a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby