Pozostałe usługi

Opiniowanie oraz działalność ekspercka w dziedzinie techniki cieplnej
W tym obszarze chodzi głównie o oceny i opinie techniczne dotyczące wykonania systemów izolacji termicznej, ocenę i kontrolę dokumentacji projektowej z punktu widzenia budowlanej techniki cieplnej, długoterminowy pomiar parametrów środowiska wewnętrznego (temperatura, wilgotność), pomiar stężenia CO2 we wnętrzach i inne.

Dodatkowe usługi:

  • doradztwo w zakresie charakterystyki energetycznej budynków.