Úsek zahraniční spolupráce

Úsek TZÚS Praha, s.p., který vykonává mezinárodní aktivity organizace.

Cílem úseku je realizace souboru opatření k rozvoji vnějších vztahů a spolupráce se zahraničními partnery, mezinárodními organizacemi, fondy a dalšími institucemi v oblastech působnosti organizace.

K dosažení tohoto cíle plní úsek následující úkoly a funkce:

  • stanovení hlavních záměrů mezinárodní spolupráce v souladu s prioritními směry rozvoje organizace;
  • analýza stavu, výsledků a vyhlídek mezinárodních aktivit organizace;
  • rozšiřování sítě partnerů mezi výrobce, přední světové certifikační orgány i různé mezinárodní organizace a instituce;
  • koordinace a provedení auditů FPC a auditů systémů řízení v zahraničí
  • posílení image organizace jako přední zkušební laboratoře a oznámeného subjektu v Evropské unii i mimo ni;
  • koordinace aktivit organizace v oblasti zahraničně hospodářské politiky včetně cenové politiky v různých regionech a také příspěvek k zásadám a kultuře zaměstnanců zaměřených na zákaznickou orientaci při práci se zákazníky.
  • metodická a informační spolupráce se zahraničními výrobci, partnery v různých oblastech činnosti organizace;
  • aktivní účast na mezinárodních stavebních veletrzích a dalších akcích k aktuálním tématům;
  • aktivní prezentace služeb v zahraničí společně s pobočkami a úseky k podpoře mezinárodních vztahů organizace, zejm. ve vztahu k zemím, které nejsou členy Evropské unie

 

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Ing. Aleksandra Shmarneva

Mobil:
+420 777 573 184
Telefon:
+420 286 019 454
Pozice:
ředitelka úseku
Specializace:
výrobková certifikace, certifikace systémů managementu, zkušebnictví
Pobočka:
Úsek zahraniční spolupráce