Úsek certifikace a osvědčování výrobků

Úsek certifikace a osvědčování výrobků (ÚCOV) zajišťuje činnost autorizované osoby 204, notitifkované osoby 1020, oznámeného subjektu 1020 a akreditovaného a  neakreditovaného certifikačního orgánu na výrobky. Na základě pověření Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) úsek zajištuje koordinaci postupů oznámených subjektů a autorizovaných osob v oblasti posuzování stavebních výrobků.

Služby úseku certifikace a osvědčování výrobků:

  • Certifikace výrobků
  • Stavební výrobky s označením CE
  • Výrobky uváděné na trh ČR s povinným posouzením shody
  • Osvědčeno pro stavbu a jiné dobrovolné certifikace
  • Další výrobky s označením CE

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naše pracovníky nebo využijte poptávkového formuláře.

Adresa úseku: Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9

Tel. ústředna: +420 286 019 400

GPS souřadnice: 50°7'13.577"N, 14°30'22.447"