Osvědčování realizátorů ETICS a montážních firem oken a dveří

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na kvalitu výrobků a taktéž na kvalitu prováděných prací, nabízí TZÚS Praha, s.p., Úsek certifikace systémů řízení, v tomto směru dvě unikátní služby, a to:

  • osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících vnější zateplení budov kontaktními zateplovacími systémy (ETICS)
  • osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle ČSN 74 6077.

V obou případech je osvědčování založeno jednak na kontrole zavedení právních požadavků, technických norem, dokumentace výrobců a dalších požadavků do systému managementu kvality realizační firmy, ale především na kontrole jejich dodržování v praxi při realizaci stavebních zakázek, a to v intervalu minimálně jednou ročně.

Za léta fungování těchto služeb se prokázala z pohledu investorů jejich kvalita a funkčnost, důkazem je také fakt, že osvědčení jsou uznávána jako důvěryhodný doklad při výběrových řízeních.

Bližší informace naleznete na našich stránkách uvedených níže:

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu