Pomiar właściwości termicznych materiałów i konstrukcji

Pomiar właściwości termicznych materiałów i konstrukcji
Przeprowadzamy akredytowane badania materiałów i konstrukcji budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w następujących obszarach:

  • przewodność cieplna λ [W / m ∙ K],
  • współczynnik przenikania ciepła U [W / m2 ∙ K] i opór cieplny R [m2 ∙ K / W],
  • współczynnik oporu dyfuzyjnego μ [-].

Powiązane usługi:

  • określenie wytrzymałości i właściwości materiału (wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i zginanie, chłonność, właściwości wymiarowe i inne),
  • certyfikacja materiałów termoizolacyjnych i tynków,
  • certyfikacja systemów ociepleń ścian zewnętrznych z wyprawami tynkarskimi (krajowa, europejska),
  • certyfikacja systemów ociepleń zewnętrznych z okładziną (krajowa),
  • certyfikacja zewnętrznych systemów ociepleń z warstwą powietrza (krajowa, europejska).