Ing. Karel Menzel, CSc.

TZUS - Ing. Karel Menzel, CSc.
Mobil:
+420 775 145 067
Telefon:
+420 286 019 454
Pozice:
specialista
Specializace:
výrobková certifikace, 
certifikace systémů managementu,
zkušebnictví
Pobočka:
Úsek zahraniční spolupráce