Ing. Karel Menzel, CSc.

TZUS - Ing. Karel Menzel, CSc.
Mobil:
+420 775 145 067
Telefon:
+420 286 019 454
Pozycja:
Specjalista
Specjalizacja:
certyfikacja produktu, 
certyfikacja systemów zarządzania,
testowanie
Oddział:
DDział Współpracy Zagranicznej