Ing. Karel Menzel, CSc.

TZUS - Ing. Karel Menzel, CSc.
Mobil:
+420 775 145 067 (ČR), +7 915 485 1732 (РФ)
Telefon:
+420 286 019 454 (ČR), +7 499 978 1343 (РФ)
Faks:
Tel. z ČR (IP linka): 234 668 691
Pozycja:
Dyrektor działu
Specjalizacja:
Oddział:
Dział przedstawicielstwo handlowe Moskwa