Udržování a rozšiřování oprávnění na posuzování stavebních výrobků

TZÚS Praha, s.p., je v roli oznámeného subjektu 1020 a autorizované osoby č. 204 největší organizací – nezávislou třetí stranou v posuzování stavebních výrobků v České republice a řadí se mezi největší v Evropě.

Jako AO č. 204 jsme oprávněni posuzovat stanovené stavební výrobky uvedené v příloze 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě stavebních výrobků ze skla.

Jako OS 1020 máme v současnosti v rozsahu naší notifikace 370 evropských harmonizovaných technických specifikací (hTS), z toho 260 harmonizovaných norem (hEN) a 110 evropských dokumentů pro posuzování (EAD). V návaznosti na poptávku a v závislosti na nově oznámené technické specifikace pravidelně rozšiřujeme rozsah našeho oprávnění.

Dne 29.08.2020 administrátor NANDO zpřístupnil nový rozsah oprávnění OS 1020. Došlo k rozšíření oprávnění o EADs na tepelné a akustické izolace, hydroizolace, kompozitní nosníky a sloupy na bázi dřeva, plastové střešní šablony a gabiony. Plný rozsah notifikace najdete zde.

Kromě oprávnění pro činnost OS a AO má TZÚS Praha, s.p. v roli akreditovaného orgánu AC 207 oprávnění působit v národním systému Polska při posuzování betonu, hydraulicky vázaných směsí a betonových prefabrikátů. Více informací najdete zde.

 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
Ředitel úseku
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků