Sjednocení zkušebních laboratoří

Nově vznikla Centrální laboratoř č. 1018.3 se sídlem v Českých Budějovicích se zkušebnami v uvedených pobočkách.

V období od září do prosince 2015 probíhal proces akreditace Centrální laboratoře, který byl k 10. 12. 2015 úspěšně završen vydáním osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Aktuální osvědčení o akreditaci a rozsah zkoušek vykonávaných Centrální laboratoří naleznete na https://tzus.cz/sluzby/zkouseni/aktualni-prilohy-k-osvedceni-o-akreditaci.